โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมไฟป่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย

0
348

วันนี้ อบต บองอ จัดอบรม โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมไฟป่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ กำนัน ผญบ ผู้แทนชุมชน ส อบต พนักงาน อบต ณ ห้องประชุม อบต โดยมีวิทยากร จาก ปภ จังหวัด มาให้การบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

S__6651920 S__6651921 S__6651930 S__6651943