ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาแป-ชลประทาน

0
146

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาแป-ชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านลาแป ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก