ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามฟุตบอล

0
154

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก