ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโคมไฟสาธารณะหลอด LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมชุด Driver และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน 500 ชุด ตามโครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบองอ โดยวิธีคัดเลือก

0
106

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโคมไฟสาธารณะหลอด LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมชุด Driver และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน 500 ชุด ตามโครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบองอ โดยวิธีคัดเลือก