888145221

facebook-150x150

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ  คลิ้ก เพื่อทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) หรือสแกน QR Code

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ แผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาน 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การสร้างบ้าน การขอเลขประจำบ้าน และการรื้อถอนบ้าน           บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของเรา การมีบ้านเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไป           ดังนั้น การปลูกบ้านที่ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบจึงเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของชีวิตในฐานะเป็นพลเมืองดีและเสริมสร้างความดีงามแก่จิตใจ ขั้นตอนในการปลูกสร้างบ้าน           1. ในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านหรืออาคาร ที่จะปลูกสร้าง ต้องได้รับอนุญาตแบบแปลนเสียก่อนและจะสร้างเกินกว่าแบบที่ได้รับอนุญาตไม่ได้โดยยื่นคำร้อง ได้ที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานเมืองพัทยา และสำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานคร อำเภอ แล้วแต่กรณี           2. บริเวณนอกเขตควบคุมตามข้อ 1 บ้านหรืออาคารที่ปลูกสร้างไม่ต้องอนุญาตสามารถปลูกสร้างได้เลย การแจ้งการปลูกสร้างบ้านและผู้มีหน้าที่รับแจ้ง           เมื่อปลูกบ้านหรืออาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าบ้านไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่นั้น ๆ คือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือกำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือปลัดอำเภอ หรือผู้ช่วยนายทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาล สำนักงานเมือง...

สถิติผู้เข้าชม

web counter

กรกฎาคม 2020
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

 

หนังสือพิมพ์

*************

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คมชัดลึก
แนวหน้า
ผู้จัดการ
มติชน
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
โทรทัศน%E