ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
 • รอบเดือนกันยายน 2562
 • รอบเดือนสิงหาคม 2562
 • รอบเดือนกรกฎาคม 2562
 • รอบเดือนมิถุนายน 2562
 • รอบเดือนพฤษภาคม 2562
 • รอบเดือนเมษายน 2562
 • รอบเดือนมีนาคม 2562
 • รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • รอบเดือนมกราคม 2562
 • รอบเดือนธันวาคม 2561
 • รอบเดือนพฤศจิกายน 2561
 • รอบเดือนตุลาคม 2561